Gücün Güçsüzlüğünde Saklı

 Gücün Güçsüzlüğünde Saklı

Gücün güçsüzlüğünde saklı

Bu bölümde farkındalığımız her iki prensibin birbirini var ettiği üzerine olmalı.

Birisi varsa diğeri de vardır.

Ancak gücün kimin elinde olduğunu anlamalıyız. Aşırıya gitmiş olanın gücünü yitirmek üzere olduğunu anlamamız okuma yapmamızı kolaylaştırır.

Sembol okuyucu olmanın temelinde odaklanılacak konunun baştan belirli olması gerekir. Okumayı yapmadan önce basite indirgemek, unsurları tespit etmek önemlidir. Nereye gideceğini bilmeyen yola çıkamaz.

Eril ve dişil prensiplerin zıtlıkların tamamlayıcısı yasasını anlattığının bilinciyle hangisinde sorun oluştuğunu bulmak önemlidir.

Eril prensip; aydınlık olan görünen, eyleme geçiren, eylemin yöneticisi, parlak olan, karar veren, başlatan, etken, sıcak, aydınlık, dolu alan ve doldurandır. Güneş, en belirleyici sembolüdür.

Dişil prensip; karanlık olan, belirsiz, bilinmez, hareketsiz, eyleme uyum gösteren, edilgen, donuk, kararları uygulayan, boş alan ve boşalandır. Ay, dişil prensibin işleyişini anlamamızı kolayalaştırır.

Okumalar sırasında bir prensibin diğeriyle tamamlandığını, aşırıya gitmiş olanın gücünü diğer tarafa aktarmaya başladığını hatırlamalıyız.

21 Haziran ışığın doruğa ulaştığı ve karanlığın gücü ele geçirdiği zamandır. Oysa en uzun gecedir. Bunun tam tersi 21 Aralık karanlık gücünü kaybetmeye başlar ancak görünürde en uzun gecedir.

Bu tai – chi içinde çok net görülür. Her siyahın içinde beyaz, her beyaz içinde siyah bulunur.

Aşırıya gitmiş bir prensibin diğerine çağrı yaptığını ve gücünü ona devrettiğini bir örnek yardımıyla netleştirelim.

 

Aşırıya gitmiş prensiplerle ilgili örnekler yapalım.

 

Yang prensipte aşırılığın yaratacağı muhtemel sonuçlar.

Bunu evde bir uygulama olarak yapmanız konuyu anlamanızı kolaylaştırır.

Bel bölgenizde bir ip veya kumaş yardımı ile iki kişinin sizi arkanızdan çekmesini isteyin.

Direnci gösterdiğiniz alan onlardan kurtulmak için öne doğru hareket etmek zorlaşır.

İki kişiye karşı durmanız zorlaşır ve geriye doğru çekilir ve sonuçta ya arkaya doğru düşersiniz ya da sabit kalırsınız. Efor göstersenizde ilerleyemezsiniz. Bütün dikkatiniz ilerlemek üzerine olduğu için odaklandığınız konu eyleminiz olur. Oysa arkanızda sizi geriye çeken unsurlarla olan ilişkiniz değişmediği sürece çabanız nafiledir.

Burada serbest bırakmanız, sakinleşmeniz belki direnmek yerine arkadan sizi çeken güçle mücadelenizi sonlandırmanız rahatlamanıza yardım eder.

Yaşam içinde dışa dönük, sadece gelecek odaklı, istediğinin yapılmasına alışmış, dışarıdaki şartlara aldırmadan hayatın otoritesi olmaya çalışma hali hareketsizliğe neden olan unsurları kendine çeker.

Hastalık, kaza, maddi konularla ilgili yaşanan hareketsizlik veya sorunlarla ilgilenmek yüzünden istediklerini yapmak yang prensipte bozulma olduğunu gösterir.

 

YİN prensipte aşırılığın yaratacağı muhtemel sonuçlar

Bu uygulamayı yapmak için sizi kendilerine doğru çeken iki kişiye ihtiyacınız var.  Siz olduğunuz yerde sabit ve belinizde bir kumaş ve o kumaşı bedeninizi öne doğru çeken kişilere bir direnç uygulamalısınız. Siz ne kadar sabit durmaya çalışsanız da onların çekim gücü sizi düzeninizden çıkartır.

Bu hareketiniz sizin gücünüzü odaklamanıza yardımcı olur. Gücünüzü toplar ve ileriye doğru hareket ederseniz direnç sona erer.

Eğer onlara direnç gösterirseniz sonucunda sizi istedikleri hızla ve yere doğru çekerler.

Bu alıştırma yin- dişil prensipte aşırıya gitmenin sizi hareket etmeye zorlayacağı ve odağınızı sadece o anda size baskı uygulayan ne varsa ona vermek zorunda kalacağınızı anlatır.

Geçmişe takılı kalmış olmak, sadece zihinsel faaliyet, hareketsizlik, odaklanamamak, hedefsiz olmak karşı prensipte size baskı uygulayacak bir unsurla buluşmanıza neden olabilir. Bir durum karşısında harekete geçmek zorunda kalmış olursunuz.

Aşırılıkları fark ederek karşıt prensibe doğru iyileştirme yapmak yumuşaklıkla dengeye gelmemize yardımcı olur.


Yorumlar